Vi er Den katolske Kirke

Med 2000 års historie er vores familie spredt ud over seks kontinenter.

Vi har flere end 1.000.000.000 brødre og søstre. Vi er unge. Vi er gamle. Vi er rige. Vi er fattige. Vi er syndere. Vi er helgener.

Vi er ved Guds nåde den største velgørenhedsorganisation i verden. Vi bringer hjælp til alle uanset deres baggrund.

Vi sørger for skolegang til flere børn end nogen anden ikke statslig organisation. Vi skabte de første universiteter og driver fortsat tusindvis af uddannelsesinstitutioner rundt omkring i verden.

Vi kæmper for, at ethvert menneske skal respekteres fra undfangelse til naturlig død. Vi kæmper for familien og for ægteskabets hellighed.

Vi samlede de religiøse skrifter og skabte Biblen. Igennem 20 århundreder er vi blevet ledet af Biblens ord og af vores hellige tradition. Og siden Jesus sagde til sin discipel: “Du er Peter, og på den klippe vil jeg bygge min Kirke”, har der været en ubrudt række af hyrder – også kaldet paver – til at lede Jesu kirke på jord i kærlighed og sandhed.

Vi har del i alle de syv sakramenter og hele kristendommens fylde.  I to tusind år har munke og nonner og vi andre med bedt for verden og fejret messe, sådan som Jesus sagde vi skulle gøre aftenen før, at han hengav sig selv for os på korset.

Det er godt og betryggende at vide, at noget forbliver uforanderligt, sandt, ægte og stærkt, nemlig vores katolske tro og Guds altomfavnende kærlighed til hvert eneste menneske.

Peterskirken
© Copyright 2024 - Sct. Michaels Kirke - Udviklet af Quoc Phu Le