Om Sct. Michaels kirke

Romersk-katolsk kirke i Kolding

Hjertelig Velkommen til Sct. Michaels menighed!

Sct. Michaels sogn er en menighed i udvikling og vækst. Med sine nu (februar 2022) 904 medlemmer er én ud af otte medlemmer kommet til indenfor de sidste fem år. Det er tilmed et relativt ungt sogn med en gennemsnitsalder på omkring 40 år. Der er mange børnefamilier og dermed også musik af børnesnak- og støj under messerne.

Sct. Michaels sogn er også kulturelt en meget sammensat menighed. På regelmæssig basis kommer der personer med rødder i USA, Brasilien, Mexico, Ecuador, Argentina, Chile, Filippinerne, Vietnam, Sri Lanka, Libanon, Indien, Congo, Spanien, Portugal, Irland, England, Polen, Ungarn, Rumænien, Serbien, Kroatien, Italien, Letland, Litauen, Slovakiet og givetvis flere andre lande samt, naturligvis, Danmark. Mange, der kommer hertil som flygtninge og som migrantarbejdere, finder i menigheden og i fællesskabet deres andet hjem. De finder her råd og vejledning på deres eget sprog og ofte også praktisk hjælp fra andre i menigheden til, hvordan de skal klare de udfordringer og problemer, der er ved at leve i det danske samfund.

Trods etniske og sprogmæssige skel fungerer menigheden på flere måder som en stor familie. Vi glæder os sammen. Vi beder sammen. Vi synger sammen. Vi arbejder sammen. Vi hjælper hinanden. Vi hygger os sammen og drikker kaffe i spandevis. Og i de sværeste stunder græder vi endog sammen,

Geografisk dækker Sct. Michaels sogn et stort område: Kolding, Lunderskov, Vamdrup, Vejen, Christiansfeld, Taps, Vejstrup, Hejls, Øster Starup, Vester Nebel, Sdr. Bjert, Agtrup og dele af Egtved og Brørup. Selvom mange har langt til kirken, kan vi ikke desto mindre (udenfor Coronatiden) glæde os over, at der i snit kommer 143 mennesker til messe kl. 10 om søndagen.

Sct. Michaels sogn blev oprettet som selvstændigt sogn den 24. september 1882. Til sognet er der også tilknyttet en katolsk skole www.sct-michaels-skole.dk, der pr. 1. juni 2011 ligeledes driver børnehaven Sct. Michaels Børnehave – tidligere Sct. Hedvigsøstrenes Børnehave, der havde driftsoverenskomst med Kolding Kommune. Denne blev opsagt af kommunen, og skolen overtog derfor børnehaven.

Alle skal føle sig velkommen i Sct. Michaels kirke! Der er også plads til dig og din familie i vort fællesskab. Vi er et pilgrimsfolk på vandring. Vi bliver næret af Jesu forkyndelse og af budskabet om Guds store kærlighed. Vi mødes i fællesskabet omkring Jesu bord og får hver søndag del i det største af det største; i Jesus selv.

Kom med alt det, som du har at byde ind med, hvad angår tanker, visioner og engagement. Stort set alt er drevet via frivillig arbejdskraft.  Det gælder den ugentlige kirkerengøring og pyntning, oprydning efter messen og pasning af sakristiet, lektor- og ministranttjeneste, kaffebrygning, sognekatekese,  hjemmeside og sognets regnskab mv. Alle disse medarbejdere er med til at virkeliggøre sognets liv.

Ud over faste messer søndag, tirsdag og fredag, regelmæssige messer på polsk, vietnamesisk, engelsk og kroatisk og tilbedelse og rosenkrans, så har vi månedligt studiekredse, temaaftner og katekese og i løbet af året forskellige større arrangementer.

Menighedsrådet består af 6 medlemmer plus sognepræsten. De mødes stort set hver måned for at tilrettelægge sognets aktiviteter og for at drøfte sognets anliggender.

Sognets liv finansieres af din kirkeskat. Mange har desværre ikke fået tilmeldt sig den katolske kirkeskatteordning. Vi er stærkt afhængige af folks frivillige bidrag, da vi som katolsk kirke i Danmark ikke modtager offentlig støtte.

Er du på grund af alderdom eller sygdom over længere tid forhindret i at komme til kirken, er du meget velkommen til at kontakte mig som sognepræst. Jeg kører hver uge ud med sakramenterne til dem, der har bedt om det.

Hjertelig velkommen i Sct. Michaels kirke! Hjertelig velkommen i vort fællesskab!

Med ønsket om Guds rige velsignelse over dig og din familie, kærlig hilsen

P. Gregers Mærsk-Kristensen

Faste messetider

SCT. MICHAELS KIRKE (19)
Sct. Michaels Gade 2
6000 Kolding

Bankkonto: 1569-0890026253
MobilePay: 85500 
HUSK at angive hvad betaling omfatter
CVR-nummer: 36335068

Sogn siden 24/9-1882. Kirken indviet 6/12-1885.
Medlemmer pr. 1/2-2022: 897

SOGNEPRÆST
Sognepræst
Gregers Mærsk-Kristensen
Tøndervej 17
6000 Kolding
e-mail: gregers@sct-michaels-kirke.dk
Tlf: 75 52 76 01
Mobil 29 82 72 57

SOGNEKONTORET
Sct. Michaels Kirke
Tøndervej 17
6000 Kolding
e-mail: gregers@sct-michaels-kirke.dk
Tlf: 75 52 76 01
Kontortid: Normalt tirsdag – fredag kl. 10-12

© Copyright 2024 - Sct. Michaels Kirke - Udviklet af Quoc Phu Le