SCT. MICHAELS KIRKE I KOLDING

Vi er den katolske kirke i Kolding

Faste messetider

Søndag: Messe kl. 10:00

Kirkekaffe (kaffe/småkage) efter messen

Tirsdag: Messe kl. 17:00 – Tilbedelse kl. 16:30

Fredag: Messe kl. 17:30

Messe på engelsk, polsk, kroatisk og vietnamesisk
– se kalender

DEN VIGTIGE KIRKESKAT

Kære Brødre og Søstre.

Hvert år i november måned er der i vores bispedømme et særligt fokus på kirkeskat. Jeg vil derfor skrive et par ord om, hvorfor det er vigtigt at betale kirkeskat.

Først det tekniske

Som noget af det første er det vigtigt at vide, at indbetalingen af kirkeskat i den Katolske Kirke i Danmark ikke foregår på samme måde som i Folkekirken. De fleste danskere er døbt ind i Folkekirken. Når de begynder at tjene penge, bliver de automatisk over deres skattebillet fratrukket omkring 1 procent i kirkeskat.

Sådan fungerer det ikke i Den katolske Kirke. I den Katolske Kirke, derimod, skal man selv sørge for at registrere sig, og her bestemmer man selv, hvor mange penge der bliver trukket hver måned. Registreringen kan ske online www.katolsk.dk eller ved at udfylde en fysisk blanket, du kan finde nede ved indgangen til kirken eller i sakristiet.

Nå, hvorfor skal man egentlig betale kirkeskat? 

Den Katolske Kirke i Danmark får ikke penge fra staten, hvilket betyder, at bispedømmet selv står for betaling af forskellige udgifter.

Hvilke udgifter tales der om? Det er bl.a.:

  • vedligeholdelse af vore kirker og bygninger
  • løn til præster og øvrige ansatte
  • udgifter til fælles aktiviteter såsom fx Pastoral-Centret, Sankt Andreas Bibliotek, Ømborgen og udgivelsen af Katolsk Orientering
  • lancere flere nye initiativer inden for formidling og forkyndelse af troen
  • hjælpe fx mennesker i nød og kristne i missionslandene

Hvor stor en del af kirkeskatten går direkte til Sct. Michaels Menighed?

Pengene bliver fordelt således:

  • 60% går til Sct. Michaels Menighed
  • 25% går til præsternes lønninger
  • 15% går til går til bispedømmets fælles aktiviteter, herunder ejendomsvedligehold og drift.

Over halvdelen af pengene går altså til vores menighed. Når du betaler skat, betaler du for, at vi bl.a. kan betale vores varme- og elregning. Pengene går direkte til os selv. Du betaler for, at præsterne kan få løn, og at de bygninger kirken ejer, kan vedligeholdes. Det er bygninger, vi selv gør brug af.

Fradragsberettiget

Husk på, at beløbet man indbetaler til skat er fradragsberettiget. Dvs. at du ikke betaler skat af det beløb, du indbetaler til den Katolske Kirke i Danmark.

Igen vil jeg påpege, at du selv bestemmer beløbet, du indbetaler. Betal det beløb, der passer til din økonomi. Det vigtige er, at vi støtter vores Kirke, så godt vi kan!

Hvad med kollekten?

Den går selvfølgelig også til ovenstående ting. Beløbet er ikke stort nok, og det dækker langt fra alle vores udgifter. Det er heller ikke hver kollekt, der går til vores kirke. Nogle gange går den til forskellige formål, såsom Caritas eller Missio Danmark.

Enormt vigtigt!

Derfor er det enormt vigtig, at alle gennem kirkeskatten bidrager med det, de kan, så vi sammen støtter op omkring Kirken og vores tro.

Med venlig hilsen,

Dragana Budes, medlem af menighedsrådet

Hærværk på kirkeruden

Der har været begået hærværk mod glasmosaikvinduet over hovedindgangen til kirken. Det er dog ikke det værste! Ved nærmere eftersyn viste det sig, at efter 135 år er blyet mørnet, så blyet og de forskellige glasdele er ved at synke sammen under vægten.

Det skal der gøres noget ved!

Hele glasmosaikvinduet skal tages ned. Hvert enkelt glasstykke skal renses, hvorefter det føjes sammen igen med ny bly. Det er en møjsommelig men også ekstremt dyr proces. Men så holder det formodentligt også i endnu 135 år.

Op imod en halv million vil det koste. Vi vil søge forskellige fonde om hjælp. Men vi må også som menighed være meget generøse, hvis projektet skal lykkes.

Påtænk derfor meget gerne kirken med en ekstra gave.

Ansgarstiftelsen (vort bispedømme) har oprettet et projekt, hvilket vil sige, at beløb indbetalt på konto 4183-0005001471 i Danske Bank, hvor man angiver ”Indsamling 1046-SG19”, vil gå ubeskåret til dette projekt. Hvis man så samtidigt opgiver sit cpr. nr. vil der automatisk ske et fradrag i din skat efter gældende regler.

Danske Bank

Reg: 4183

Konto: 0005001471

Angiv: Indsamling 1046 – SG19 Kirkerude

Nyhedsbrev

Nyheder

Nyheder kommer snart…

Begivenheder

Se alle kommende begivenheder og de nødvendige oplysninger til.

Snak med en katolsk præst

Er du kommet på afveje eller vil du blot snakke med en katolsk præst?

Menighedsrådet

Se hvem der er i menighedsrådet og find kontaktoplysninger.

© Copyright 2022 - Sct. Michaels Kirke - Udviklet af Quoc Phu Le