SCT. MICHAELS KIRKE I KOLDING

Vi er den katolske kirke i Kolding

Faste messetider

Søndag: Messe kl. 10:00

Kirkekaffe (kaffe/småkage) efter messen

Tirsdag: Messe kl. 17:00 – Korsvejsandagt kl. 16:15

Fredag: Messe kl. 17:30

Messe på engelsk, polsk, kroatisk og vietnamesisk
– se kalender

FASTE FOR HERREN

Ofte hører man folk i begyndelsen af fasten tale om, hvad de i år har valgt at give afkald på. Det kan være fint og godt på denne måde at inspirere hinanden, så lang tid det ikke bliver til noget selvhævdende og selvpromoverende. Dog vi skal altid holde os for øje, at fasten katolsk set ikke handler så meget om afkald, som den handler om kærlighed; altså om fornyet fokus på Gud og på sine medmennesker. Kun hvis det er gjort i kærlighed til Gud og medmennesker, giver faste i form af frivillige afsavn kristeligt set mening.

Een af de gamle kirkefædre, Peter Chrysologus, sagde engang i en prædiken (lidt fortolket): “Det gavner intet at faste, pleje sin sjæl, beskære sine lidenskaber, luge sine laster ud, og så dydens frø, hvis man ikke vander jorden med barmhjertighed. “

Kirkefaderen forklarede: “Den, der faster, må forstå, hvad faste er. Han må føle medlidenhed med de hungrende, hvis han vil, at Gud skal føle medlidenhed med den hunger, der er hans. Hvis han håber på barmhjertighed, må han selv være barmhjertig. Hvis han søger kærlighed, må han selv vise kærlighed. Hvis han håber på at modtage, må han selv give.”

Bøn, faste og barmhjertighed er tre bærende træk i fastetiden. Ifølge Chrysologus skal “bøn, faste og barmhjertighed blive et eneste råb til Gud, en eneste fremførelse af vort anliggende, en eneste bøn på tre måder.”

Og den gamle kirkefader tilføjede: “Lad os ofre vore sjæle som et fasteoffer, for vi kan ikke ofre Gud noget mere velbehageligt. For som profeten siger: “Offer for Gud er en sønderbrudt ånd. Et sønderbrudt, sønderknust hjerte agter du ikke ringe, o Gud.””

Og dermed er vi fremme ved endnu et bærende træk ved fastetiden. Og det er, at fastetiden er en tid til omvendelse og en tid til at gå til skrifte og få Guds tilgivelse, så man med et rent hjerte og renset sind kan fejre den allerstørste fest i hele kristenheden; påskefesten.

STOR OG HJERTELIG TAK!

Gud er god! Sikken håndsrækning! Vi har netop fået friske resultater fra novembers kirkeskattekampagne!

Rigtig mange I Sct. Michaels sogn har svaret positivt og generøst tilbage på kirkeskattekampagnens budskab og henvendelse. Ja, ifølge Kirkens kirkeskattemedarbejder, Susanne Debora Madsen, er der kommet 12 kroner tilbage, for hver krone der er investeret i kampagnen i Sct. Michaels sogn. Det er for Sct. Michaels sogn en dobbelt så høj indtjening på kampagnekronen, som i noget andet katolsk sogn i Danmark – ja endda 3 gange højere end bispedømmets gennemsnit. Folk har i forbindelse med kirkeskattekampagnen således forpligtiget sig til i fællesskab at give 30.000 kr. mere i kirkeskat per år. Hjertelig tak for jeres generøsitet.

Susanne skriver: ”Det var ikke nemt at bede katolikker, som ikke havde en kirkeskatteaftale i november om at hjælpe os med at dække vores udgifter.  Men det var nødvendigt. Kirken er mærket af tidens greb. Pandemi, krig, forsyningskrise og høj inflation har sendt mange familier fra velstand til økonomiske udfordringer. Derfor er det endnu vigtigere end før at give alle adgang til en kirke med aktiviteter, der giver mulighed for at søge Gud – finde trøst og støtte, ja endda glæde i det åndelige liv.”

Ja, sandelig, I der betaler kirkeskat og giver jeres tid frivilligt i kirken er uundværlige for kirkens virke.

Hærværk på kirkeruden

Der har været begået hærværk mod glasmosaikvinduet over hovedindgangen til kirken. Det er dog ikke det værste! Ved nærmere eftersyn viste det sig, at efter 135 år er blyet mørnet, så blyet og de forskellige glasdele er ved at synke sammen under vægten.

Det skal der gøres noget ved!

Hele glasmosaikvinduet skal tages ned. Hvert enkelt glasstykke skal renses, hvorefter det føjes sammen igen med ny bly. Det er en møjsommelig men også ekstremt dyr proces. Men så holder det formodentligt også i endnu 135 år.

Op imod en halv million vil det koste. Vi vil søge forskellige fonde om hjælp. Men vi må også som menighed være meget generøse, hvis projektet skal lykkes.

Påtænk derfor meget gerne kirken med en ekstra gave.

Ansgarstiftelsen (vort bispedømme) har oprettet et projekt, hvilket vil sige, at beløb indbetalt på konto 4183-0005001471 i Danske Bank, hvor man angiver ”Indsamling 1046-SG19”, vil gå ubeskåret til dette projekt. Hvis man så samtidigt opgiver sit cpr. nr. vil der automatisk ske et fradrag i din skat efter gældende regler.

Danske Bank

Reg: 4183

Konto: 0005001471

Angiv: Indsamling 1046 – SG19 Kirkerude

ARBEJDSLØRDAG

Kirken, udenomsarealerne og menighedslokalerne skal funkle og gøres klar til påskens store højtid.

Der skal ryddes op.

Der skal gøres rent indenfor såvel som udenfor.

Der skal pudses lysestager- og holdere.

Praktiske ting skal fikses.

Der skal køres på genbrugspladsen.

Der er derfor arbejdsdag i Sct. Michaels kirke lørdag den 18/3. Vi begynder med en glad kop morgenkaffe og et rundstykke kl. 9.00. Men kom også gerne senere.

Kom og vær med i fællesskabet omkring kirken. Der er brug for alle! Der er brug for dig! Og ja, tag hjertensgerne børnene med!

Nyhedsbrev

Nyheder

Nyheder kommer snart…

Begivenheder

Se alle kommende begivenheder og de nødvendige oplysninger til.

Snak med en katolsk præst

Er du kommet på afveje eller vil du blot snakke med en katolsk præst?

Menighedsrådet

Se hvem der er i menighedsrådet og find kontaktoplysninger.

© Copyright 2023 - Sct. Michaels Kirke - Udviklet af Quoc Phu Le