Praktiske spørgsmål

Af erfaring ved vi, at der er en række praktiske spørgsmål, som det kan være godt at få afklaret:

Fødsel skal anmeldes til sognepræsten eller kordegnen i det folkekirkesogn, hvor moderen har bopæl senest 2 hverdage efter fødslen. Anmeldelsen vedlægges forældrenes dåbs- eller navneattester og vielsesattest (for så vidt det drejer sig om ægtepar).

Hvad enten der er tale om barne- eller voksendåb retter man henvendelse til sognepræsten,Gregers Mærsk-Kristensen, gerne på telefon 75 52 76 01 (her er telefon-svarer altid slået til, hvis der ikke svares personligt – hav venligst den nødvendige tålmodighed) eller e-mail: gregers@sct-michaels-kirke.dk

Det er ikke nødvendigt at navngive barnet i Folkekirken før dåben. Er barnet allerede større, så det er nødvendigt med forberedelse af barnet selv, finder vi en løsning, der passer til barnets alder.

Ønsker man af en eller anden årsag: f.eks. tilknytning til en udenlandsk sproggruppe eller personligt venskab, er det muligt at udefra kommende præster kan døbe i kirken, såfremt den er ledig.

På de fleste europæiske sprog kaldes firmelse for konfirmation. På tysk og dansk kalder vi det for firmelse, for at skelne sakramentet fra den folkekirkelige konfirmation. Folkekirkens konfirmation er en kirkelig markering for de unge af voksenalderen, og indført i 1700-tallet under indtryk af pietismen. Den katolske firmelse er et sakramente, som kendes siden urkirken. Firmelsen aktualiserer hvad dåben allerede udsiger, at mennesket fundamentalt set står i relation til skaberen, at Helligånden nyskaber mennesket i kærlighed og tro, og at den døbte er sendt til verden for at virkeliggøre Guds vilje.

I Sct. Michaels sogn har vi firmelse hvert andet år – i ulige år – Forberedelsen som finder sted for aldersgruppen 12-15 år begynder i september.

Voksne, der ikke er blevet firmet har også lejlighed til det. Henvendelse til sognepræsten.

Det er naturligt nok knyttet til mange personlige overvejelser. Er du imidlertid nogenlunde afklaret, finder vi et forløb, der fører frem til firmelse/optagelse i den katolske kirke. Forberedelsen sker sammen med sognepræsten.

Selvom der er tale om en væsentlig beslutning, skal den dog omvendt heller ikke overdramatiseres. At være katolik er først og fremmest et liv, der gerne skulle være indlysende og forløsende. Undervisningen op til optagelsen er afhængig af den enkeltes behov og ønsker, og har først og fremmest som mål at give en fordybelse af livet i tro.

Ved ønske om vielse kontaktes sognepræsten i god tid, og i henhold til nye retningslinier skal dette ske 6 måneder før, så tid og sted kan aftales og den øvrige forberedelse kan finde sted, man skal således have gennemgået de 8 modulerr i vielsesforberedelsen inden vielsen kan finde sted.
For at blive katolsk gift, skal parterne være “frie”, det vil sige, at de skal være ugift eller den tidligere ægtefælle være død. Ægteskab indgået på rådhus eller i ikke-katolsk kirke mellem to ikke-katolikker, anses som udgangspunkt for at være gyldigt. Også hvis et sådant ægteskab er borgerligt opløst, er det en hindring for vielse i den katolske kirke.
Se endvidere www.vivilgiftes.katolsk.dk

Enhver med tæt eller løs forbindelse til Sct. Michaels kirke kan blive begravet herfra, såfremt kirken er ledig. Også udefra kommende præster kan foretage begravelsen, hvis det ønskes. Med hensyn til dåb, vielse og begravelse er det mest almindelig og naturligt at de pågældende enten bor i sognet eller har et godt kendskab hertil evt. personligt kendskab til sognepræsten. Men alle er selvfølgelig velkomne til at rette henvendelse.

Er du ikke registreret? Det er der mange katolikker, der ikke er. Det er nemlig en uoverkommelig opgave at holde overblik over menigheden, især når vi ikke får flyttemeddelelser.

Hvis du ikke er registeret – det vil sige: hvis du hverken modtager katolsk orientering eller sognebladet, – så skal du rette henvendelse til sognepræsten eller sognekontoret og opgive navn og adresse. Husk også at give meddelelse når voksne børn flytter hjemmefra.

Udstedes på forlangende. Forvaltningsloven kræver skriftlig eller personlig henvendelse. Telefonisk henvendelse er normalt ikke tilstrækkelig. Opgiv navn og evt. eget efternavn (for gifte) fødselsdato, dåbstidspunkt (anslået, hvis ikke kendt), og husk adresse. Ekspeditionen varer nogle dage, i værste fald kan den vare op til en uge.

Henvendelse lettest til et folkekirkesogn, som udleverer de nødvendige formularer. De sendes udfyldt til sognekontoret, der hurtigst muligt vil ekspedere sagen.

SCT. MICHAELS KIRKE (19)
Sct. Michaels Gade 2
6000 Kolding

Bankkonto: 1569-0890026253
MobilePay: 85500 
HUSK at angive hvad betaling omfatter
CVR-nummer: 36335068

Sogn siden 24/9-1882. Kirken indviet 6/12-1885.
Medlemmer pr. 1/2-2022: 897

SOGNEPRÆST
Sognepræst
Gregers Mærsk-Kristensen
Tøndervej 17
6000 Kolding
e-mail: gregers@sct-michaels-kirke.dk
Tlf: 75 52 76 01
Mobil 29 82 72 57

SOGNEKONTORET
Sct. Michaels Kirke
Tøndervej 17
6000 Kolding
e-mail: gregers@sct-michaels-kirke.dk
Tlf: 75 52 76 01
Kontortid: Normalt tirsdag – fredag kl. 10-12

© Copyright 2024 - Sct. Michaels Kirke - Udviklet af Quoc Phu Le